Inwestycje w nieruchomości komercyjne są bezpieczne! Historycznie od 30 lat bez względu na start inwestycji, nieruchomości komercyjne przynosiły każdego roku dodatnie stopy zwrotu, jeżeli były utrzymywane w okresach dłuższych niż 4 lat. 

Potwierdza to Indeks Nieruchomości Komercyjnych NCREIF Property Index (NCREIF | Data Products), który nie miał okresów ujemnych zwrotów, gdy nieruchomości były utrzymywane przez cztery lata lub dłużej. Wysokie zwroty z najmu mogą pomóc zrównoważyć okresy obniżenia cen na rynku nieruchomości. Cechowały się one również mniejszą zmiennością niż akcje, mimo tego, że indeks akcji w USA S&P 500 wygenerował lepsze łączne stopy zwrotu przez większą część badanego okresu, to akcje wykazały znacznie więcej lat z negatywnymi stopami zwrotu.

https://www.cbre-ea.com/publications/deconstructing-cre-post/deconstructing-cre/2022/08/16/real-estate-consistently-delivers-solid-long-term-returns

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *