Alternatywnie, inwestorzy mogą inwestować na rynku komercyjnym pośrednio poprzez posiadanie różnych rynkowych papierów wartościowych, takich jak zagraniczne fundusze nieruchomości (REIT) lub zagraniczne fundusze typu ETF, które inwestują w akcje związane z nieruchomościami komercyjnymi, lub inwestycje w spółki na tym rynku.

Poprzez brak możliwości inwestycji w powyższe na polskim rynku najczęściej spotykamy się z możliwością wspólnych przedsięwzięć z innymi inwestorami (tzw. Joint venture wielu inwestorów) lub crowdfunding nieruchomościowy (https://social.estate/czy-warto-inwestowac-w-nieruchomosci-jak-mozna-na-tym-zarobic/). Powyższe formy obarczone są ryzykiem zarządzania nie tylko nieruchomością ale i spółkami, które te aktywa posiadają, z tego powodu nie cechują się wysokim zainteresowaniem na rodzimym rynku. Dlatego, jeżeli nie dysponujesz środkami na zakup całego lokalu, to możesz rozważyć zakup gruntu lub mniejszego lokalu pod takie inwestycje i późniejszą odsprzedaż do inwestora docelowego. W tym procesie pomoże Ci zespół ekspertów NH, który ma bank wyselekcjonowanych bezpośrednich inwestycji o mniejszym wolumenie. 

W co inwestować w czasach wysokiej inflacji? Jak zabezpieczyć się przed wzrostem cen? Jakie aktywa ochronią portfel przed spadkiem realnej wartości? 

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/FuTk9kpTURBXy9kNjY2YTRiYTZlMzg1MmU5M2I1MmZiMmJiOGU4ZWJjNi5wbmeRkwLNA5gAgqEwBaExAQ

We wrześniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do września 2021 r. o 17,2% (wskaźnik cen 117,2), a w stosunku do sierpnia 2022 r.  o 1,6% (wskaźnik cen 101,6).  To najwyższe tempo od 24 lat Inflacja w Polsce nie odpuszcza. GUS podał najnowsze dane o wzroście cen. Jest nowy rekord (businessinsider.com.pl). Z danych GUS wynika, że we wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 2,4%), żywności (o 1,7%) oraz odzieży i obuwia (o 4,8%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,64 p. proc., 0,42 p. proc. i 0,19 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,5%) obniżyły ten wskaźnik o 0,15 p. proc. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 26,0%), żywności (o 20%), transportu (o 16,4%), restauracji i hoteli (o 17,8%) oraz rekreacji i kultury (o 13,9%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 6,50 p. proc., 4,78 p. proc., 1,61 p. proc., 0,86 p. proc. i 0,85 p. proc. Co gorsza, projekcja inflacji opublikowana w lipcu przez Narodowy Bank Polski wskazuje, że na początku 2023 roku będziemy mieli do czynienia z największym prawdopodobieństwem ze wzrostem cen sięgającym 18-20 %, a poziomy poniżej 10% wzrostów to perspektywa najwcześniej 2024 roku Raport o inflacji (nbp.pl). W tym samym dokumencie projekcja wzrostu Produktu Krajowego Brutto, który jest jednym z mierników rozwoju gospodarczego mówi, że z największym prawdopodobieństwem prognozowany jest wzrost o 0-2% PKB a możliwy jest scenariusz recesji. Stagflacja to zjawisko gospodarcze charakteryzujące się utrzymującą się wysoką inflacją i stagnacją popytu w gospodarce występujące często z rosnącą stopą bezrobocia, która jest czynnikiem pokazującym się w późniejszym okresie. Jedną z przyczyn i widocznych konsekwencji stagflacji jest wzrost cen surowców, co winduje ceny innych towarów i usług. Kiedy wystąpi stagflacja, nie panikuj, sprzedaż akcji czy nieruchomości i przejście w całości w mniej płynne aktywa alternatywne. Stagflacja nie jest dobrym powodem, aby całkowicie porzucić rozsądną strategię inwestycyjną. Jeśli Twój portfel ma agresywne inwestycje takie jak kryptowaluty czy akcje to jest odpowiedni czas, aby zdywersyfikować portfel w stronę aktywów, które mają naturalne zabezpieczenie przed inflacją.  Nieruchomości komercyjne dobrze chronią portfel w okresie stagflacji co pokazuje historyczna analiza wyników funduszy nieruchomości typu REIT zrobiona przez firmę Schroders wskazująca, iż osiągały lepsze zwroty niż inne aktywa wypłacające stałe przepływy w okresach wysokiej inflacji i stagnacji gospodarczej How does stagflation impact investment returns? – US – Schroders. Ponadto bezpieczeństwo wynikające z indeksacji stawek najmu powoduje, że obniżenie wzrostu gospodarczego tj. przychodów przedsiębiorstw w bezpośredni sposób nie wpływa na zwroty z wynajmu. Co roku przychody z wynajętych nieruchomości handlowych są podnoszone o wskaźnik inflacji z obszaru walutowego, w jakim  podpisana jest umowa najmu. Posiadając lokal wynajęty dla dyskontu spożywczego czy park handlowy ochronisz realną wartość pieniądza w czasie. Właśnie dlatego tego typu inwestycje są domeną funduszy emerytalnych i dywidendowych chcących dostarczać stałe przepływy swoim inwestorom. Jeżeli chcesz zabezpieczyć swoje aktywa przed galopującą inflacją skontaktuj się z Naszym zespołem! 

Potwierdzeniem dużego zainteresowania nieruchomościami handlowymi w Polsce w okresie inflacji i  jest aktywność inwestorów zagranicznych takich jak LCP Properties, którzy w raporcie zrealizowanym przez Avision Young https://www.avisonyoung.pl/documents/49381340/54939315/Retail+parks+and+convenience+retail.pdf/a0017e16-a5c3-b218-81c6-1dbb5525c8f5?t=1649936257845  deklarują, iż wartość ich inwestycji 

w Polsce wyniesie 450 mln euro na koniec 2022 roku. W ramach ekspansji zrealizują projekty w Lubawie z Lidlem jako głównym najemcą, w Świdniku z Biedronka, a także w Rawie Mazowieckiej z Lidlem. Format małego handlu broni się nie tylko przed inflacją ale i przed pandemią COVID-19 dzięki dostępności do lokalu od parkingu i stosunkowo mała łączna powierzchnia najmu

Również z punktu widzenia najemców parki handlowe są coraz bardziej preferowaną lokalizacją z uwagi na niższe czynsze niż te płacone w galeriach handlowych. Jeżeli chcesz dołączyć do biznesu nieruchomości komercyjnych handlowych, to z przyjemnością będziemy Twoim partnerem w tych inwestycjach! (link) 

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *